Financiële fotovoltaïsche simulator voor particulieren in Brussel

1Fotovoltaïsche installatie

TOITURE

De beschikbare oppervlakte van het dak bepaalt het maximum piekvermogen van de installatie.

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

Een dak die naar het Zuiden georienteerd is  en met een hellingsgraad van 35° zal een optimale fotovoltaïsche productie geven.

%

Men moet een forfaitair verlies van het rendement bekijken die rekening houdt met de progressieve vermindering van de productie te wijten aan de veroudering van de uitrusting.

kWc

Het piekvermogen is het elektrisch vermogen geleverd door een fotovoltaïsch systeem onder standaardvoorwaarden van zonnigheid (1000 W/m²), temperatuur (25°C) en een standaard lichtspectrum (AM 1.5).

In Brussel beantwoordt het piekvermogen aan ongeveer het maximum vermogen.

OPGELET : Het principe van compensatie is niet van toepassing voor installaties van meer dan 5 kVA.

Meer info op www.leefmilieu.brussels

Voer het vermogen in van uw fotovoltaïsche installatie (uitgedrukt in kilowatt-piek) of bepaal het fotovoltaïsch potentieel (de maximumwaarde) van uw dak vanafvoorgestelde berekenaar.

OPGELET : Vanaf 01/01/2020, is het principe van compensatie niet van toepassing voor installaties van meer dan 5 kVA.

Meer info op de website van www.brugel.be

kWh/an

Voer de jaarlijkse fotovoltaische productie in of maak een schatting vanafvoorgestelde berekenaar.

1. Fotovoltaïsche installatie
Piekvermogen van de installatie
Jaarlijkse fotovoltaïsche productie